2020

Szöveges beszámoló a 2019. évi közhasznú tevékenységről

 Az Autista Gyermekekért Egyesületet a bíróság 1998-ban jegyezte be közhasznú civil szervezetként (bejegyzés száma: Pk. 60.065/1998/6, nyilvántartási szám: 03-02-0001609). Közhasznú státuszunkat – az új Polgári Törvénykönyv előírásainak teljesítését követően – 2015-ben megújította a Kecskeméti Törvényszék, Pk. 60.065/1998/79. számú végzésével.

Az egyesület Alapszabályban megfogalmazott célja: az autizmussal élő gyermekek és felnőttek valamint családtagjaik érdekeinek képviselete, érdekérvényesítése; a fogyatékosságuknak megfelelő egészségügyi, közoktatási, kulturális és szociális ellátások megteremtése által az autisták társadalmi integrációjának elősegítése. 

Az autista személyt nevelő családok egyik legfontosabb vágya, hogy gyermekük minden életkorban hozzájusson a fogyatékosságának megfelelő speciális fejlesztéshez, s ez által minél önállóbbá – felnőttként akár munkavállalásra képessé – váljék. Ennek érdekében – már több mint két évtizede – folyamatosan támogatjuk a Kecskeméti EGYMI Autizmus Centrumának szakmai munkáját, amelynek 4 telephelyén jelenleg 114 autistát oktatnak 3-tól 23 éves korig, integráltan pedig több mint félszáz tanulót fejlesztenek. Magyarországon egyedülálló, hogy ennyi autistát lát el egyetlen közoktatási intézmény. Mindennek elérésében egyesületünknek is elévülhetetlen érdemei vannak. A felnőtt autisták számára pedig – kitartó érdekvédelmi munkánknak is köszönhetően – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata autizmusspecifikus nappali szociális intézményt hozott létre – melynek az érintettek számára történő átadása 2019 októberében került sor –, amit a helyi szociális ágazat működtet. (Magyarországon ez az első, autisták nappali szociális ellátására szolgáló közintézmény.)

Közhasznú tevékenységünk ellátása, egyesületünk szolgáltatásainak hozzáférhetővé tétele érdekében egy parányi információs irodát működtetünk Kecskemét belvárosában. Ez a 12 m2-es bérlemény – ami egyben székhelyünk is – szolgál az egyesület ügyeinek intézésére, az iratbetekintés lehetővé tételére. Itt történik az autista gyermekeket nevelő pedagógusok, szülők és az egyesület vezetősége közötti információáramlás koordinálása, az autizmushoz kapcsolódó programok, rendezvények szervezése. Rendszeres nyitvatartási időnkben itt tudjuk fogadni segítségért hozzánk forduló szülőtársainkat, külső partnereinket, és itt folyik több otthon használatos, autisták számára kifejlesztett informatikai alkalmazás (DATA, Niki-Talk, ASD-Kvíz) betanítása, mindennapi gyakorlati alkalmazásának támogatása.

Egyesületünk vezetősége és aktív tagjai – mindannyian autista gyermeket nevelő szülők – önkéntes munkában látják el feladataikat.

Az Alapszabályunkban megfogalmazott közhasznú céljaink elérése érdekében folytatandó munkánk alapfeltételei a 2019. évben is komoly veszélybe kerültek, mivel a működési kiadásaink támogatására kizárólagosan szolgáló, a Nemzeti Együttműködési Alap „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019” elnevezésű pályázatunkkal – melyen 4 999 768 forintot kértünk, és amelyből 1 666 590 forintot ítéltek meg számunkra –, csupán várólista 97. helyére kerültünk. Ahonnan nem sikerült a támogatás folyósítására ténylegesen jogosító helyre előrelépnünk, így mind működésünk, mint szakmai programjaink fedezetét teljes egészében egyéb forrásból kényszerültünk előteremteni.

A megelőző évben közhasznú szervezetünknek juttatott adományok összege után a NEA-TF-19-N pályázaton igényelhető 345 800 forint összegű normatív támogatás is csupán szerény mértékben egészítette ki – havonta közel 100 ezer forintot kitevő – működési költségeinket. Bár voltak tartalékaink az egyesületünknek korábban felajánlott 1%-okból, ennek csupán igen kis hányada (negyedrésze) használható fel működési kiadásokra. Így – mivel gazdálkodó tevékenységet nem folytatunk – újra nehéz helyzetünkre érzékeny embertársaink anyagi segítségében bízhattunk. Emellett igyekeztünk felkutatni minden új pályázati lehetőséget, hogy megvalósíthassuk tervezett programjainkat.

Az alábbiakban bemutatott eredményeink részint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. (FSZK) valamint a gazdálkodó szervezetek, vállalkozások által 2019-ben kiírt pályázatok jóvoltából, részint az egyesületünknek felajánlott szja 1%-oknak és adományoknak köszönhetően valósulhattak meg, néhány projektünk forrásául pedig a már 2018. évben elnyert pályázati támogatások szolgáltak.

Kiemelésre érdemesnek ítéljük továbbá az autistákat érintő jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérését, és az őket esetlegesen hátrányosan érintő rendelkezések módosításának kezdeményezését.

2019. évi jelentősebb eseményeink, programjaink:

2019. január 1-jén lépett hatályba az Autista Gyermekekért Egyesület által kezdeményezett és az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) közvetítésével sikerre vitt jogszabály-módosítás, amelynek eredményeként 32 évről 30 évre csökkent a fogyatékos gyermekükkel 10 éven át gyesen lévő édesanyák kereső tevékenységgel igazolandó ideje a „nők 40”-es nyugdíjazáshoz.

Január 11-én került sor szülőklubunkban – Mit lehet tudni? programsorozatunk keretében, az FSZK SZÜLŐ2018 pályázati támogatásával – az ASD-KVÍZ nevű, online autizmusspecifikus készségfejlesztő rendszer bemutatására, amely elsősorban az otthoni fejlesztés lehetőségeire kínált új megoldásokat.

Február 8-i szülőklubunk a 18. életév betöltésével együtt járó teendők – gyámügyi, bírósági, orvosszakértői – eljárások intézéséhez nyújtott elméleti és gyakorlati útmutatókat.

Március 22-i szülőklubunkban az autistáknak járó társadalombiztosítási és szociális juttatások teljes körét, a jogosultság feltételeit és az igényérvényesítés módját mutattuk be.

Április 2-án, az Autizmus Világnapjának estéjén kék fénybe borítottuk a helyi Református Gimnázium épületét, április 8-án belvárosi együttfutásunkra, a „Futni-kék!”-re hívtuk Kecskemét apraját-nagyját.

Április 12-én családi piknikkel zártuk szülőklub-sorozatunkat a Kecskeméti Arborétumban.

Május 6-7-8-án – ugyancsak Mit lehet tudni? programsorozatunk keretében, az FSZK FOF2018 pályázati támogatásával – vállalkozó válást elősegítő képzést tartottunk autista gyermeket nevelő szülőknek.

Júniusban Kockacsoki Nonprofit Kft. öt alkalomból álló, önálló életre felkészítő tanfolyamát kezdte el Budapesten – egyesületünk támogatásával – hat fiatal felnőtt autista.

Július 27-28-án az Autista Gyermekekért Egyesület önkéntes munkatársainak és családtagjaiknak – mintegy harminc, egymásra figyelő, kedves embernek – a részvételével jó hangulatú csapatépítő hétvégét tartottunk a kecskeméti, Nyíri erdei Vackor Várban, ahol egyeztettük további terveinket, pályázati célkitűzéseinket is.

Szeptemberben ismét átvehettük – a vásárlók zsetonjainak köszönhetően – a Tesco „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű tavaszi pályázatának első díját, 400.000,- forintot, amelyből információs irodánkat varázsoltuk év végére kisebb csoportfoglalkozások megtartására alkalmas közösségi térré.

Szeptember 20-án– az FSZK SZÜLŐ2019 pályázati támogatásával – újra indult Csillagszülő Klubunk, az egymás társaságában feloldódásra, kikapcsolódásra vágyó, autista gyermeket nevelő szülőtársak önsegítő közösségének erősítésére. Nagy érdeklődést kiváltva – interaktív játékokat, tájékoztatókat is kínálva – mutatkoztunk be installációinkkal a szeptember 27-i helyi EsélyNapon, Kecskemét főterén.

Októberben 9-én átadták Kecskeméten az ország első önkormányzati fenntartású autizmus-specifikus nappali ellátást nyújtó szociális intézményét. Szülők és szakemberek több évtizedes közös álmát karolta fel és vitte sikerre a város vezetése, elnyerve ezzel az AOSZ által alapított Autizmus Mintaváros elismerést. Az idáig vezető út végigjárói közül civil szervezetünk két képviselője – Fekete Róbert korábbi és Szabó Klára jelenlegi elnök – is kitüntetésben részesült. Október végén benyújtottuk „Az autisták társadalmi integrációjáért” című pályázatunkat a „Közösségépítő civil tevékenységek támogatása” TOP CLLD helyi felhívásra, melyen az elkövetkezendő két év szakmai programjaihoz remélünk támogatást.

Novemberben a felnőtt autistákat ellátó CSODABOGÁR nappali intézmény mindennapi működésének beindítására, támogatására kezdtük el felhasználni – az e célra korábban egyesületünknek juttatott – adományokat: Hovány Márton 500.000,- forintos támogatását és a Tízpróba Magyarország Kft. 78.000,- forintos adományát.

Decemberben a kecskeméti Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. jóvoltából 1.300.000,- forinttal támogathattuk a Kecskeméti EGYMI Autizmus Centruma Juhar utcai és Szalag utcai csoportjainak környezettudatos oktatását (pl. interaktív informatikai eszközök beszerzésével). Ebben az évben az Autista Gyermekekért Egyesület elnöke számára ítélte oda a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület “Az Év Bács-Kiskun Megyei Önkéntese Díjat”, melynek átadására december 11-én került sor Kecskeméten.

KÖSZÖNJÜK MINDEN TÁMOGATÓNK, ÖNKÉNTESÜNK SEGÍTSÉGÉT!