Szülőtréning 2014. január-május

(részletes beszámoló)

Az év első hónapjaiban az FSZK Szülősegítő Támogatások pályázat keretében szülőcsoportot indítottunk Szülői Kompetencia Tréning elnevezéssel. A kéthetenkénti, péntek késő délutáni találkozások zárt csoport keretében működtek, rendszeresen 8-10 lelkes szülő vett részt rajta, összesen kilenc alkalommal.

A szülőtréning tulajdonképpen egy támogató szülőcsoportot jelent, ahol a sorsukban közösséget vállaló szülők – vagyis a mi esetünkben autista gyermeket nevelők – félig strukturált formában dolgozzák fel közös élményeiket, nyújtanak egymás számára lelki támaszt és mélyítik el kapcsolataikat.

A szülők igényei alapján az alábbi témák kerültek terítékre:
– gyermekem autizmusának elfogadása
– milyen tényezők befolyásolják az autizmus elfogadását (pl. testvérek, családi környezet, tágabb környezet), ennek további hatásai
– egyes életkori szakaszok jellemzői a gyermeknél, ezzel kapcsolatos élmények, tapasztalatok, szülői viselkedések megosztása egymással (kisgyermekkor, iskoláskor, kamaszkor)
– gyermekem jövője, felnöttkora, az ezzel kapcsolatos bizonytalanság feldolgozása.

Minden alkalommal olyan gyakorlatokkal, játékokkal színesítettük a tréninget, amely egymás jobb, mélyebb megismerését, a csoporton belüli és kívüli kapcsolatok kiépítését segítette, és nem utolsó sorban megalapozta a jókedvet. A foglalkozások szinte elengedhetetlen részévé vált a finom kávé és sütemény, amit az aktív részt vevő szülők hoztak, ezzel is kedélyesebbé és közvetlenebbé téve a találkozókat.

Két alkalommal gyógypedagógiai csoportbeszélgetések is zajlottak Szeleczki István vezetésével, témái az autizmus jellegzetességei, a gyermekek viselkedésproblémái és kommunikációjával kapcsolatos jellemzők, problémák és fejlesztési lehetőségek voltak. Bemutatásra került egy, szintén a pályázat keretében megvásárolt Go Talk 9+ kommunikációs eszköz is.

A tréning kiértékeléséhez mellékelem az egyik résztvevő szülőpár (Pádár Erzsébet és Csille Lajos) sorait, akik az ilyen jellegű tréningek, szülőtalálkozók legfőbb hozadékait emelik ki, úgy mint a közös érzelmi támasz, a csoporthoz való tartozás, a „nem vagyok egyedül” érzésének erősödése, a kikapcsolódás a gyermek nélkül és lelki-pszichés feltöltődés.

Ez a tréning remélhetőleg jó tapasztalatokkal szolgált ahhoz, hogy a jövőben is kedvet érezzük hasonló vagy más tartalommal feltöltött szülőcsoportok működtetéséhez.

„Már régóta élt bennünk az igény, hogy hasonló helyzetben lévő családokkal kerüljünk kapcsolatba. Ezért is örültünk, amikor hallottuk, hogy szülőtréning indul Kecskeméten, szívesen jelentkeztünk és a döcögős indulás után lelkesen eljártunk a beszélgetésekre.

A tréning alatt megismerkedhettünk más szülőkkel, akik hasonló problémákkal küzdenek, Érdekes volt látni, hogy mennyire mások vagyunk, és más-más szakaszában vagyunk az elfogadás nehéz folyamatának.

Az elmúlt évek alatt azt tapasztaltuk, hogy bármilyen problémáról legyen is szó, a szülők teljesen egyedül maradnak, sem pszichológiai sem más segítséget nem kapnak. Sokszor rámegy a feldolgozásra az egész életük, párkapcsolatuk. Jó lenne, ha több hasonló tréning lenne!

A beszélgetések mindig nagyon jó hangulatban teltek, tapasztalatokat cseréltünk, jól éreztük együtt magunkat, kikapcsolódtunk. A közös sors összehoz.

Olyan ismeretségek alakultak ki, amelyek a tréning lezárása után is biztosan megmaradnak.

A kapcsolatunknak is jót tett ez a néhány hónap, hiszen a gyermekünk állapotából adódó feszültségeket itt kibeszélhettük, sokszor otthon is tovább folytattuk egy-egy téma megbeszélését, amire a rohanó hétköznapok alatt nem mindig szakítunk időt. Sajnos, csak mi voltunk az egyetlen pár, akik együtt tudtak részt venni. Tudjuk, ez nehezen megoldható, de másoknak is ajánljuk.

Nehéz volt megküzdeni a lelkiismeret-furdalással, amiért ilyen gyakran hagytuk hosszabb időre másra Szabit, de ez máskor is előfordul. Muszáj néha magunkra is időt szakítani.

Jó, hogy volt gyerekfelügyelet. Sajnos, az ilyen gyerekek nehezen bírják, ha túl sok időt kell az intézményben tölteniük, ezért általában megpróbáltuk másképp megoldani.

Köszönjük, hogy részt vehettünk a tréningen és reméljük, hogy valamilyen formában lesz folytatása!”

Mihala Tímea
pszichológus, érintett szülő
a tréning vezetője

…………………………………………………………………………………………

Szeleczki István – meghívott vendégelőadó – az Autista Gyermekekért Egyesület szülőtréningjéről:

 A szülőtréning fontosságát aligha lehet eltúlozni. A sok előny közül talán egyet emelnék ki: a szülők átadják egymásnak tapasztalataikat, útmutatással szolgálnak a problémák megoldása terén. nyilvánvalóan magam is erre törekedtem akkor, amikor előadásaimat terveztem. Igyekeztem bevonni a résztvevőket, olyan beszélgetést, olykor vitát generálva, amely az elméleti tudás gyakorlati hátterére is rávilágít. 

Úgy gondolom, ez talán sikerült is. Az előadások mentén kialakuló beszélgetésekből és a későbbi véleményekből ítélve legalábbis erre következtethetünk.

 Mindenképpen fontos lenne:
– az összekovácsolódott szülőcsoport további támogatása
a gyakorlati, tanácsadás-jellegű programok folytatása
az elméleti ismeretterjesztés
a közös, akár informális programok megszervezése.

Kecskemét, 2014. május 19.