Magunkról

Az Autista Gyermekekért Egyesületet 1998-ban alakítottuk meg – akkor 5-10 éves esőmanók szülei – a Bács-Kiskun megyei autisták és családjaik érdekeinek képviselete érdekében. Mivel Kecskeméten a 90-es évek közepe óta folyamatosan elérhető az érintettek számára az intézményes autizmusspecifikus oktatás, szinte kezdettől fogva az foglalkoztatott bennünket leginkább: mi lesz a gyermekeinkkel, ha kikerülnek az iskola védőszárnyai alól?

Csaknem másfél évtizeden át arra törekedtünk, hogy erre mi magunk találjuk meg a megoldást. Be kellett azonban látnunk: a kérdés rendszer szintű választ igényel.

Ma Kecskeméten már több mint száz autista gyermeket, fiatalt nevelnek a közoktatási intézményekben. Nincs az a civil erő, amely ekkora kihívásra – valamennyi érintett felnőttkori sorsának egyengetésére ­- felelősen vállalkozhatna. Törekvéseink középpontjába ezért a probléma állami és önkormányzati döntéshozókkal való – minél közvetlenebb – megismertetését, a fogyatékkal élőkre (így az autistákra is) vonatkozó jogszabályok betartásáért számon kérhető hivatalok képviselővel folytatott párbeszédeket helyeztük.

Célunk mindezzel az, hogy – miként a közoktatásban – a meglévő szociális ellátórendszerekben is megtalálják helyüket az erre szoruló autisták. Akik pedig arra képesek, vállalhassanak tudásuknak, iskolában kifejlesztett készségeiknek megfelelő munkát; találjanak befogadó közösségekre.

Mind e mellett változatlanul igyekszünk segíteni – például a pedagógusok továbbképzésének anyagi támogatásával – az iskolai oktatás színvonalának emelését, vagy – nyári táborok szervezésével – a szülők terheinek csökkentését. Egyesületünk nem csak a bejegyzett tagok, hanem minden, működési hatókörébe tartozó érintett számára kínálja szolgáltatásait.

Ön is segíthet ebben befizetett személyi jövedelemadója
egy százalékának felajánlásával.

Adószámunk: 18355350-1-03

Köszönettel fogadjuk magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek, intézmények, társadalmi szervezetek felajánlásait. Az Autista Gyermekekért Egyesület – mint közhasznú szervezet – a kapott (agyagi vagy természetbeni) támogatásról igazolást ad, amely alapján a hatályos adózási szabályok szerinti kedvezmény vehető igénybe.