2014

KÖZLEMÉNYEK

Mit csináltunk 2014-ben?

2014 januárjától április végéig 8 alkalomból álló Szülői Kompetencia Tréninget tartottunk autista gyermekeket nevelő szülők számára. Az FSZK támogatásával megvalósult tréning alapvető célja a szülői szerepkör megerősítése volt. A csoportfoglalkozások minden alkalommal egy-egy témát, problémakört állítottak fókuszba, ezekre kerestek a szülők közösen – a pszichológus tréner vezetésével – megoldásokat, miközben feldolgozták mindazokat az érzelmeket, amelyek szülői mivoltunkból fakadnak. Mindezeken túl azt a szándékot is sikerült megvalósítani, hogy a szülők megismerjék egymást, elmélyítsék kapcsolataikat, alapot adjanak a közösségi élet folytatásának.

2014. március 12-én a közoktatásból kikerült – vagy hamarosan kikerülő – fiatal felnőtt autisták szülei látogatták meg szervezésünkben az értelmi fogyatékosok kecskeméti bentlakásos intézményét, a Platán Otthont, ahol a helyi felnőttellátásban érintett szakmai és hivatali szervezetek képviselőinek részvételével közösen vállalható, képviselhető stratégiát fogadtak el a probléma rövid távú (2-5 éven belüli) megoldására. A találkozó hozadéka: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014 szeptemberében városfejlesztési koncepciójába foglalta, 2015 januárjában pedig határozatban rögzítette, hogy a rendelkezésére álló erőforrásokból létrehozza és működteti a felnőtt autisták napközbeni ellátását szolgáló szociális intézményt.

2014. április 2-án, az Autizmus Világnapján, flashmobot szerveztünk Kecskemét főterén „Öltözz kékbe – és fogd meg a kezem!” jelmondattal, amely a „0” kilométerkő körüli demonstratív köralakítással, kézfogással érte el tetőpontját, majd a kék fénnyel megvilágított városháza elé vonulással zárult. A program – a rendezvény közvetlen hatásán túl – kiváló sajtóvisszhangjának köszönhetően több ezer kecskemétivel ismertette meg a világnap tartalmát, jelentőségét.

2014 májusában pályázatot nyújtottunk be az Autisták Országos Szövetsége Tartalmas pihenés című, autista gyermekek táboroztatására kiírt pályázatára. Ugyancsak májusban befejeződött egyesületünk új honlapjának feltöltése a korábbi honlapról átmentett tartalommal. Frissítése azóta – saját fenntartásban – folyamatosan történik.

2014 júniusában – részben közösségszervezési, részben (kicsi és felnőtt) autista gyermekeink új szociális szerepekben való kipróbálásának teret engedve, és nem utolsósorban a városbeli más fogyatékosok közösségeivel való kapcsolatot ápolni, erősíteni szándékozva – bolhapiacot szerveztünk: játékok, személyes használati tárgyak, ruhaneműk csereberéjét szorgalmazva. (E kezdeményezésünket 2014. novemberében megismételtük.)

2014 júliusában tábort szerveztünk autista gyermekek számára (anyagilag az Autisták Országos Szövetsége pályázatán elnyert támogatással kiegészítve).

2014 augusztusában sikeres pályázatot nyújtottunk be az FSZK-hoz, a 2015. évi Autizmus Világnapja kecskeméti rendezvényeinek finanszírozására. (Az ehhez elengedhetetlenül szükséges árajánlatkérések, egyeztetések a pályázat benyújtásával egyidejűleg megtörténtek.) Ugyancsak eredménnyel zárult pályázatot állítottunk össze ebben a hónapban az Autisták Országos Szövetsége vidéki tagszervezetek érdekérvényesítését segítő pályázati kiírására.

2014 szeptemberétől TÁMOP-pályázat keretében napi 4 órás alkalmazott foglalkoztatására nyílt lehetőségünk. Munkatársunk a szülőkkel és az iskolai pedagógusokkal való közvetlen kapcsolattartásban, a szakértelmet nem kívánó napi gyakorlati teendőkben volt segítségünkre. (A támogatás 2015. április 30-ig tartott.)

2014 októberében – az Autisták Országos Szövetsége pályázatán elnyert támogatással – „Tanuljunk egymástól!” címmel Bács-Kiskun–Békés–Csongrád megye közi (szülő-szülő, szülő-pedagógus, pedagógus-pedagógus) tapasztalatcserét szerveztünk. A kecskeméti bemutatkozókon kívül a békéscsabai AUT-PONT Alapítvány és a szegedi Szivárvány Autizmus Egyesület mutatta be aktuális helyzetét: eredményeit, törekvéseit, nehézségeit. A találkozót az a gondolat hívta életre, hogy mindhárom dél-alföldi megyeszékhely olyan helyi eredményekkel – de más-más megoldásokkal – büszkélkedhet az autistákról való gondoskodás terén, amely követhető példaként szolgálhat a többiek számára is. A több mint negyvenfőnyi résztvevő előtt az AOSZ is ismertette a szervezetei közötti hatékonyabb együttműködést célzó, hálózatépítési stratégiáját.

2014 novemberében „Foglalkozzunk Vele” – Fókuszban az autisták egészségügyi ellátása” című felvilágosító-érzékenyítő kiadványunkat postáztuk minden Bács-Kiskun megyei orvosnak (1360 személynek), személyes hangú ajánlás kíséretében. Arra számítunk, hogy a kiadvány túlnő egészségügyi felvilágosító szerepkörén, és a társadalmi együttélés egyéb színterein is szolgálni tudja az autisták elfogadását, jogegyenlőségének érvényesülését.

2014 decemberében az Autisták Országos Szövetsége kezdeményezésére ajándékcsomagokat juttattunk el rászoruló, autista gyermeket nevelő családok számára.

A 2014. év folyamán a kecskeméti EGYMI nyolc gyógypedagógusának, pedagógiai asszisztensének autizmusspecifikus továbbképzését támogattuk, összesen 175.200,- forinttal. Az EGYMI autista csoportjainak tanévkezdését fejlesztő eszközök beszerzésével segítettük: az újonnan induló csoportot 50 ezer forint, a 13 korábban is működött csoportot 10-10 ezer forint értékben. Az Autisták Országos Szövetsége tagszervezeteként bekapcsolódtunk az AOSZ hálózatfejlesztési projektjébe.

Két hasznos, emlékezetes eseményről bővebben:

„Tanuljunk egymástól!”
(Kecskeméten is)

 Átadható-átvehető tapasztalatokkal – és hol felszabadító, mosolyra késztető, hol torokszorító élményekkel – gazdagította résztvevőit az Autista Gyermekekért Egyesület „Tanuljunk egymástól!” címmel 2014. október 11-én megtartott dél-alföldi találkozója. Az AOSZ vidéki tagszervezeteket segítő pályázatán elnyert támogatással létrehozott szülő-szülő, szülő-pedagógus, pedagógus-pedagógus eszmecserére lehetőséget teremtő fórumon – a vendéglátókon kívül – a békéscsabai AUT-PONT Alapítvány és a szegedi Szivárvány Autizmus Egyesület mutatta be aktuális helyzetét: eredményeit, törekvéseit, nehézségeit. A több mint negyvenfőnyi résztvevő előtt az AOSZ is bemutatta a szervezetei közötti hatékonyabb együttműködést célzó, hálózatépítési stratégiáját.

Figyelő tekintetek

 További részletek

 

Szülői Kompetencia Tréning 2014. január – május

Az év első hónapjaiban az FSZK Szülősegítő Támogatások pályázat keretében szülőcsoportot indítottunk Szülői Kompetencia Tréning elnevezéssel. A kéthetenkénti, péntek késő délutáni találkozások zárt csoport keretében működtek, rendszeresen 8-10 lelkes szülő vett részt rajta, összesen kilenc alkalommal.

Részlet az egyik résztvevő beszámolójából:  „A beszélgetések mindig nagyon jó hangulatban teltek, tapasztalatokat cseréltünk, jól éreztük együtt magunkat, kikapcsolódtunk. A közös sors összehoz.”

2014-01-31 19_39_42

A tréningvezető összefoglalóját és a résztvevők véleményét  itt  olvashatják. További pillanatképek a Képgalériában láthatók.