2016

Közhasznúsági beszámoló a 2016. évről

Beszámoló az 1%-os adófelajánlások 2016. évi felhasználásáról

Mit csináltunk 2016-ban?

ESEMÉNYNAPTÁR

A kecskeméti EGYMI 3 intézményegységében 2016-ban 114 autistát oktattak-neveltek, 3-tól 23 éves korig. Valamennyi érintett szülővel és a pedagógusok többségével kapcsolatban álltunk, rendszeresen tájékoztattuk őket e-mailben és honlapunkon keresztül az aktualitásokról, ill. továbbítottuk számukra a társszervezetek hírleveleit. Saját erőből ill. pályázati forrásokból támogattuk az iskolai és iskolán kívüli programokat.

Mivel Kecskeméten az autisták közoktatása megoldott, legsürgetőbb igény az ezen kívüli ill. túli ellátás iránt mutatkozik. Mindezek érdekében többször tárgyaltunk az ellátásért felelős önkormányzati szervek vezetőivel, képviselőivel. A találkozókon lehetőségünk nyílt a felnőtt korú autisták speciális igényeit, sajátosságait megfogalmazni. Javaslatainkat – reményeink szerint – hasznosítani fogják az ország első, 2018-ban átadni tervezett önkormányzati fenntartású nappali ellátó intézményben, ahol 24 felnőtt autista nyer elhelyezést.

Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy igazi áttörést a fogyatékkal élők társadalmi integrációjában az hozhat, ha minél gyakrabban találkoznak emberközeli helyzetekben a fogyatékosok és a neurotipikus többség tagjai.

Ezt szolgálják évek óta az Autizmus Világnapja (április 2.) alkalmából tartott figyelemfelhívó rendezvényeink is. 2016. évi világnapi rendezvényeinkkel tovább bővítettük a programkínálatot, bevonva a „körbe” nemcsak a fogyatékosok problémái iránt fogékony városlakókat, de a ma még közömböseknek is olyan élménnyel tudtunk szolgálni, amely érzékenyebbé, elfogadóbbá tette őket fogyatékkal élő embertársaik iránt.

A 2016. évi világnapi projektben való közreműködésre felkértek kiválasztása során fontos szempont volt számunkra az is, hogy felkérésünkkel őket is támogassuk. Így például a városi futóverseny (Futni-kék!) résztvevői számára az autizmus jelképes kék színének viselését az Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft. (Csömöri Rehabilitációs Központ) megváltozott munkaképességű dolgozói által készített kék fejpántok tették lehetővé.

2016-ban is támogattuk az autistákkal foglalkozó gyógypedagógusok és a szülők ismereteinek bővítését: 6 gyógypedagógus autizmus-specifikus képzéséhez járultunk hozzá és 6 szülő ötnapos tréningjét segítettük elő anyagi hozzájárulásunkkal. Valamennyi támogatottunkkal önkéntes szerződést kötöttünk, mely arra irányul, hogy a képzéseken, tréningeken elsajátítottakat az egyesületünk által szervezett programok keretein belül is az érintettek életkörülményei javításának szolgálatába állítják.

Mind alkalmi rendezvényeinket, mind hétköznapjainkat egyre nagyobb figyelemmel kísérik a helyi és regionális sajtóorgánumok, melynek köszönhetően az autizmussal élők világa érthetőbbé, elfogadhatóbbá válik embertársaink számára.