2015

Közhasznúsági beszámoló a 2015. évről
OBH a letétbehelyezésről

Mit csináltunk 2015-ben?

A kecskeméti székhelyű Autista Gyermekekért Egyesület (AGYE) 1998. óta szervezi és koordinálja a Bács-Kiskun megyében élő autisták és családjaik életében felmerülő problémák artikulálását, kezdeményezi a megfelelő fórumokon azok megoldását, közreműködik (csoport- és egyéni szinten is) a hiányosságok enyhítésében, és részben saját erőből, részben jótékonysági akcióival anyagilag is támogatja az autisták oktatását. Kecskeméten jelenleg csak a közoktatásban több mint száz autista érintett, a felnőtt korú – egyelőre teljesen ellátatlan – autisták száma pedig évről évre nő. A 2015. év ezért elsősorban a z autizmussal élők iránti társadalmi figyelemfelkeltés, érzékenyítés jegyében telt. Ennek néhány mozzanata:

Április 2-án, az Autizmus Világnapján több száz résztvevőt vonzó városi futóversenyt szerveztünk „Futni-kék!” jelmondattal, bevonzva a projektbe pl. a csömöri Egyenlő Esélyekért Alapítványt, amelytől a futóknak kiosztott kék fejpántok gyártását megrendeltük. A világnap estéjén a Baltazár Színház „Fiúk, lányok” című előadásán láttuk vendégül a fogyatékosok – neurotipikusakétól („normálisakétól”) szinte semmiben sem különböző – érzelmi világára kíváncsiakat, és hagyományainkhoz híven kék fénybe öltöztettük a város egyik legszebb szecessziós épületét (ezúttal a Kecskeméti Ifjúsági Otthont). Mindehhez saját erőnkön túl az Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.-től és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától nyertünk pályázati úton támogatást.

Május 29-én került sor a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) aktualizálása kapcsán Kecskemét Megyei Jogú Város és az Autista Gyermekekért Egyesület képviselőinek egyeztető megbeszélésére – melyen az Autisták Országos Szövetségének elnöke is részt vett – a felülvizsgálandó és (szerintünk) módosításra szoruló programpontokról. A fórumon megfogalmazott észrevételeink, javaslataink ugyan nem kerültek be maradéktalanul az új HEP-be, de ez a találkozó is megerősítette azt, hogy immár megkerülhetetlen tényezőivé váltunk a – sorsunkat érintő – helyi érdekegyeztetésnek.

Nyáron sikerrel pályáztunk a helyi önkormányzatnál egy – a teljes tanéven áthúzódó – kutyaterápiás foglalkozássorozatra, amelyen a kecskeméti Autizmus Centrumban tanuló gyerekek vehetnek részt.

Ősszel, tekintettel az 1653/2015. (IX. 14.) Kormány határozat 1. számú mellékletének 1.2. pontjára, kapcsolatba léptünk a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak (CSEÖH) országos hálózatának kecskeméti irodájával, hogy szemléletformáló programjainkat összehangoljuk. Ennek eredményeképpen több közös érzékenyítő órát tartottunk általános iskolákban, a CSEÖH kecskeméti fenntartója, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület pedig az autista gyermekeknek ajánlotta fel szokásos év végi jótékonysági koncertjének bevételét.

Októberben mi magunk is jótékonysági koncertre hívtuk a városlakókat a kecskeméti evangélikus templomba, Papp Ferenc versénekes és Kis János lelkész jóvoltából. Az est bevételét a kecskeméti Autizmus Centrum kapta.

November 13-14-én „Felnőtt Fogódzó” címmel kétnapos szülőtréninget tartottunk felnőtt autistát nevelő szülők számára, ahol az életvezetési problémák megoldási lehetőségei mellett a felnőtt korba lépés elkerülhetetlen jogi eljárásaihoz (cselekvőképesség bírósági elbírálása, gondnokság kérdése) is útmutatást kaptak a résztvevők.

Decemberben – a civil szervezetünknek felajánlott szja 1%-okból – több mint 370 ezer forint értékben az autisták fejlesztésében a „könyvek könyvének” tekintett szakirodalommal leptük meg az Autizmus Centrumot. Mind a 16 csoportnak meghozta a Mikulás az Ö.T.V.E.N. (Önismeret, Társas Viselkedés és Egészségnevelés) című hiánypótló kiadványt. A 664 színes, kivehető A/4-es oldalt tartalmazó gyűrűs könyv – példányonként 22 ezer forintos ára miatt – eddig Kecskeméten sem juthatott el mindenkihez, aki  azt haszonnal forgathatta volna.

Az év során a kecskeméti EGYMI két gyógypedagógusának autizmusspecifikus szakmai továbbképzését támogattuk, 55 ezer forinttal.

Év végén az egyesületünkhöz erre a célra befolyt adományokból 187 ezer forint értékben – az Autizmus Centrum közvetítésével – ajándékcsomagokat juttattunk el az autista gyermekek számára.

Honlapunkon folyamatosan tájékoztattuk az érdeklődőket az AGYE programjairól, számos esetben weboldalunk KAPCSOLAT menüpontján keresztül érkezett – az ország távoli pontjairól is – segélykérő megkeresés autista gyermeket nevelő szülőktől. E tapasztalatok okán külön menüpontot kapott mentorszülői szolgáltatásunk. Helyet kapott honlapunkon az INTÉZMÉNYKERESŐ menüpont is, ahonnan kiindulva megismerhetőek mindazok a Bács-Kiskun megyei intézmények, ahol autista gyermekek fejlesztésével foglalkoznak. A felkeresett oldal közvetlenül elvezet az Autisták Országos Szövetsége honlapjának Magyarország valamennyi – autistákat (is) befogadó – közoktatási intézményét tartalmazó adatbázisához.

Létrehoztuk facebook-oldalunkat, amely az információk közvetlen megosztásának lehetőségén túl esélyt teremt az egyesületünk munkájába való – reményeink szerint mind többeket vonzó – további bekapcsolódáshoz is.

Egész évben aktívan közreműködtünk az Autisták Országos Szövetsége vidéki tagszervezetek megerősítését, tevékenységük összehangolását segítő projektjében, amely szakmai és szervezetfejlesztési szempontból nagy előrelépést jelentett egyesületünk számára.

Az Autista Gyermekekért Egyesület 2015-ben 8 új belépővel gyarapodott, de ami ennél is örömtelibb: életközeli kezdeményezéseink, programjaink, szolgáltatásaink révén az elmúlt évekhez képest jelentősen növekedett a konkrét – folyamatos vagy alkalmi – közösségi feladatokat vállaló, aktív közreműködő egyesületi tagok száma.